Könyv: A magas vérnyomás csökkentése (Anette Bopp - Dr. Thomas Breitkreuz)

Magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

Az elöl járókat mindig több akadály fékezi, ezért a repülő ék rotációja alakult ki.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

Az együtt utazó főtömeg rendszeresen utoléri, regenerálja, kicseréli az elől járókat, a célt mutatókat, a célhoz közelebb járó fejlettebbeket. Ha a felrobbanás helyétől azonos lendülettel eltávolodó, de összetartó irányú pályára kerülő repeszek, anyagdarabok, részecskék lehetőségeit vizsgáljuk, olyan impulzus sorozat lehetőséget kapunk, amely egymás utáni eseményekben hasonló, analóg változásokat kelt.

Mit okozhat a magas vérnyomás?

Ha ez, a külső rendszer fékezése, vagy a belső növekedése bekövetkezik, az ekvipotenciális gömb is torzul. Ilyen a Szaturnusz torzult gyűrűinek, és a fák évgyűrűinek és az ember gömbszerkezettől a nagyobb és teljes szimmetriától eltorzult alakja. Az ekvipotenciális felületek azonban csak akkor tudnak kifelé tágulni, ha a haladásukat nem gátolja semmi.

Ha a környezeti térben hasonló analóg rendszerek alakulnak ki, amelyek tágulási iránya a lokális rendszerből kifelé haladókkal ellentétes ezek megállíthatják a határfelületeken kiáramló részecskék áramlását, az adott élettér tágulását. Nagyobb külső erőhatások, nagyobb lendülettömegű idegen részecskék az ekvipotenciális felületeket befelé, a nagyobb belső változások, a koncentrált lendülettömeg vagy a külső tér ellenállásának a csökkenése a határfelületeket kifelé torzíthatja.

Könyv: A magas vérnyomás csökkentése (Anette Bopp - Dr. Thomas Breitkreuz)

Ha a lendületenergiák viszonylag egyenlők, állófrontok, időben és állapotban tartósabban stabilizálódó állóhatárok, a térben állófelületek, az eltérő időpontban indult, születetteltérő fejlettséget elért részecskéket egymástól elválasztó közeghatárok alakulhatnak ki.

A térben kitolt határok védelmére, fenntartására folyamatosan részecskéket, védőket, kell szállítani, amelyek utaztatása a belső térben történik, de ha a nagyobb ellenállású, akadályokhoz, közeghatárhoz érnek e részecskék, a kisebb ellenállás, a haladási lehetőség felé elkanyarodva kikerülhetik a torlódásokat, az előttük lévő, útba eső szerveződéseket, változó mezőket és a kialakult frontokat is.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

Ha a térben keletkező az áramlási akadályokat észlelő és kikerülő közlekedési hullámok longitudinális, vagy transzverzális hullámokban haladnak, a közlekedés folyamatossága esetén az egy rajban haladó közlekedők hullámai a leszakadóktól elkülönülten követhetik egymást. Ilyenkor látszólag azonos de nem radiális irányba haladó közlekedési, áramlási hullámok haladhatnak a térben. Ezek a hullámok akár longitudinális egységekben, akár az akadályokat együtt kerülgető transzverzálisegységekben haladnak, amelyek egymáshoz viszonyítva nem sokat változnak, látszólag változatlan hullámokban terjednek.

Ha nem a környezethez viszonyítjuk az azonos irányba közlekedőket, hanem egymáshoz, akkor egymáshoz képest viszonylag álló hullámoknak is tekinthetők, amelyek az azonos irányú haladás alatt egymáshoz képest nem sokat változnak. Ezeket az együtt haladó, táguló hullámokat, egymáshoz viszonyítva akár álló hullámoknak, együttfejlődő részecske hullámoknak is tekinthetjük.

  • Ez a modern hermetikus látomás, amit most első kiadásban vehet kezébe az olvasó, több mint negyven esztendővel ezelőtt született.
  • Anette Bopp - Dr.
  • Jodinol magas vérnyomás esetén

Ha a mozgással, nyomással, feszültséggel stb. Ezek az állófelületek az állócsomókhoz hasonlóan olyan viszonylag stabil, egymáshoz képest lassabban és együttváltozó részei a mindenségnek, amelyek az őket létrehozó környezeti térrészekkel együtt változnak.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

Az állófelületeken torlódó részecskék erő és lendületegyensúlyba kerülve besűrűsödhetnek, a környezetnél nagyobb sűrűségű, azzal együttváltozó részecskemezőkbe, időfolyamatban és életszerűen változó lényekbe szerveződhetnek. Az ekvipotenciális felületek lényegében az egymáshoz közeli, de eltérő evolúciós fejlettségű részecskemezőket egymástól magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot, ütköző zónáknak, egyformán védett közeghatároknak, államhatároknak tekinthetők.

Ilyen nagyobb változás sűrűségű, de a környezetéhez képest kevésbé változó, látszólag azonos energiaszintű, azonos fejlettségű ekvipotenciális felület a növények látható anyagi része, az emberi bőrrel határolt analóg rétegű területek, és ilyenek a települések, az élőrétegek, a város és államhatárok, a bolygók különböző életszféráit egymástól elválasztó határfelületei.

== DIA Könyv ==

E felületek, az államhatárok, a mezőhatárok hosszú ideig stabil, a helyzetében azonban a rendszeren kívüli dolgokhoz, a környezeti hatások állapotváltozásához képest időben és a térben, tehát az állapotában is változók.

Ha az egymás mellett lévő különböző fejlettségű életszférákban nincs nyugalom, e határok egymáshoz képest, vagy más, a rendszeren kívüli határokhoz képest elmozdulhatnak, az állófelületek viszonylag stabil határfelületei az erőviszonyok, a nyomásviszonyok módosulása szerint változhatnak. Ha egy határfelülettel körbezárt, időben változó térben, élettérben a változás sűrűség a környezethez képest növekszik, ha az adott térben a környezethez viszonyítva több változás, több impulzus történik, ekkor a tér hőmérséklete és ezzel a kiterjedése, a kevésbé változó, kisebb ellennyomást biztosító környezet rovására növekedhet.

Viszonylag jól azonosítjuk be a határfelületeket akkor, ha az élettereket védő határőrök által rendszeresen járőrözött, a különböző lokális élőtereket a határai mentén elválasztó, védő határőrpályáknak tekintjük. Joggal tételezzük fel, hogyha egy élettér határokkal van védve, akkor a határokon kívül más, többnyire eltérő kultúrájú, eltérő fejlettségű analóg szerveződések, hasonló életterek lehetnek.

:) A vérnyomás csökkentése egy légzési technika segítségével. Bhaktipád Dász

Mivel a más életterek eltérő fejlettségű lakói is védik a területük, ezért okkal tételezzük fel, hogy a határaik mentőn ők is járőröztetnek határőröket. A viszonylag stabil, a lokális rendszerekhez képest az időben csak kevésbé változó határfelületek, a közös határt legalább kettős lamináris a határral párhuzamos áramlással védett felületeknek tekinthetők.

Az ilyen felületek térbeli változása kevésbé látványos, radiális irányban áramló energiában ritkább, amelyen keresztirányú lamináris rétegáramlás, rezgés és hőt termelő rezonancia alakul ki.

Annette Bopp: A magas vérnyomás csökkentése

Ha egy élettér a közeghatárok mögött stabilitásba, és a környezettel is tartós egyensúlyba került, az élettérben rezisztencia, ellenálló és visszaverő képesség alakul ki az őt redukálni, megszűntetni akaró támadó jellegű hatások ellen. A csillagközi tér egy része ilyen, magasabb és tartósabb szimmetriában változva hőt termel, fenntartja a bolygók, csillagok körüli térrészek, határfelületek stabil gáz állapotát.

Ha körbejárunk a Föld görbületi síkján, az életszféránkban kialakult, az eltérő fejlettségű életrétegeket egymástól elválasztó államhatárokkal találkozunk. Hamarosan olyan csomópontokhoz érkezünk, ahol nemcsak két, hanem több eltérő fejlettségű élettér határa ér egybe.

  • Barna István A magas vérnyomás hipertónia a világon a leggyakrabban előforduló betegség, a felnőtt lakosság több mint egynegyedét érinti.
  • В течение нескольких секунд ни он, ни она не произнесли ни слова.
  • Lehet-e enni magas vérnyomású csirkét

Ha a magasság és a mélység felé kiterjedő három dimenzióval rendelkező életszférákra figyelünk, a madarak és a halak birodalma felé, akkor észlelhetjük, hogy ezek is körkörösen védik az életterük.

Ha az ilyen lények elkülönülését, elszigetelődését segítő, a rezervitóriumokat övező, az élőtereket elválasztó határokra gondolunk, akkor megérthetjük, hogy e határok nemcsak a síkban, hanem a térben is találkoznak egymással, azaz körkörösen, gömbszerűen, ekvipotenciálisan védettek.

Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * *

Természetesen a térbeli kiterjedésű többdimenziós határfelületek is elmozdulnak egymáshoz képest, amelyek határfelületei térbeli rácsot, az eltérő fejlettségű életszférákat egymástól elkülönítő kristályrácsot, közös de a térben és az időben változó feleket egymástól elszigetelő határfelületeket hoznak létre. A térben és időben elmozduló állófelületek és más változórendszerek körül kialakuló hasonló energiaszintű közeghatárok időben gyorsabban változó ionrácsot, térrácsot alkotnak.

Az állófelületek az ionrácsok térbeni közeghatárok. A közel azonos energiaszintű ekvipotenciális felületek között elkötelezett határőrökkel védett hatásegyenlőségi szimmetriafelületek találhatók.

Ezek a határfelületek lokalizálják, elválasztják a tér különböző változássűrűségű részeit, az eltérő frekvencián változó élő 9 lényeket egymástól. A határokon belül lévő a térben, az egymáshoz képest lokalizált közegben, azonos-közeli frekvencián, időben és folyamatban viszonylag együtt változik.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

A fénysebesség azért a megismert legnagyobb sebesség, mert magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot jelenlegi átlagos térsűrűség az általunk már mérhető energiaszintű tömegű hatás gazdaságos terjedését ezen a sebességi szinten, életfejlődési gyorsaságra maximálja. Mint tudjuk, a közegellenállás a sebességgel nem lineárisan, hanem exponenciálisan növekszik.